Taavi Vartia Film & TV Oy:n tietosuojaseloste

Taavi Vartia Film & TV Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Taavi Vartia Film & TV Oy on sitoutunut suojaamaan palvelujen käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain sekä muun soveltuvan lainsäädännön puitteissa.

1. Rekisterinpitäjä

Taavi Vartia Film & TV Oy
Y-tunnus: 2570843-5
Osoite: Pratikankuja 3, 01900 Nurmijärvi
Puhelin: 044 346 8000
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Taavi Vartia Film & TV Oy:ssä Joonas Vartia, liput@taaborinkesateatteri.fi

2. Rekisterit

Taavi Vartia Film & TV Oy:n ylläpitämät, asiakastietoja sisältävät rekisterit ovat sähköisen markkinointikirjeen markkinointirekisteri sekä asiakasrekisteri.
Markkinointirekisteri perustuu asiakasrekisterissä oleviin asiakastietoihin, mikäli asiakas ei ole erikseen kieltänyt markkinointia. Käytettynä tietona on nimi ja sähköpostiosoite. Asiakas poistetaan rekisteristä, kun hän ilmoittaa, että ei halua enää jatkossa saada uutiskirjeitä tai tiedotteita.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen asiakkaalle, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tapahtumista tiedottamiseen. Henkilötietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista
– nimi
– sähköpostiosoite
– osoitetiedot
– matka- ja/tai muu puhelinnumero
– organisaatio ja asema
– organisaation osoitetiedot.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä, rekisteröidyltä itseltään, tiedusteluja ja tarjouksia pyytäneeltä yrityksen yhteyshenkilöltä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja mahdollisista muista julkisista lähteistä. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin edellä mainittuja.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tässä rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä myöskään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Postituslistaltamme voi poistua kukin itse lähettämällä viestiä asiasta osoitteeseen liput@taaborinkesateatteri.fi

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista sekä oikeus saada tieto mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (kohta 1).
Lähettämissämme suoraposteissa on kerrottu, että vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa lähettämällä viestin osoitteeseen liput@taaborinkesateatteri.fi

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä käsittelevät Taavi Vartia Film & TV Oy:n työntekijät. Tietojen käsittely on ohjeistettu ja käyttöä on rajattu käyttövaltuuksin. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.